POWRÓT

Badanie usg Doppler'a żył kończyn dolnych

Wykonanie badania Doppler'a USG ze znakowaniem kolorem w celu potwierdzenia obecności zaburzeń w obrębie układu żylnego kończyn dolnych jest jedną z podstawowych części badania klinicznego chorych z niewydolnością układu żylnego. Jego zastosowanie w tych przypadkach jest tak niezbędne, jak wykorzystanie stetoskopu w rutynowym badaniu lekarskim. Badanie to ma szczególne znaczenie podczas oceny obecności refluksu żylnego na podpowierzchniowych, niedostępnych w badaniu przedmiotowym odcinkach żyły odpiszczelowej. Badanie to pozwala na określenie topografii zmienionych chorobowo naczyń oraz na określenie zmian hemodynamicznych w obrębie układu głębokiego naczyń żylnych. Powtarzalność tego badania w określonych odstępach czasu pozwala na dokumentowanie wyników leczenia lub naturalnego przebiegu choroby. badania Doppler'a USG ze znakowaniem kolorem w celu potwierdzenia obecności zaburzeń w obrębie układu żylnego kończyn dolnych jest jedną z podstawowych części badania klinicznego chorych z niewydolnością układu żylnego. Jego zastosowanie w tych przypadkach jest tak niezbędne, jak wykorzystanie stetoskopu w rutynowym badaniu lekarskim.

 

 

 

Rejestracja telefoniczna:          +48 723 80 80 80

Rejestracja on-line: recepcja@klinikalookmed.pl

 

Chirurgia Naczyniowa

Kontakt